EQ

Mothwing Cloak

Pozwala wykonywać uniki

Mantis Claw

Pozwala wspinać się po ścianach

Crystal Heart

Ułatwia podróżowanie 

Monarch Wings

Pozwala wykonać podwójny skok 

Isma's Tear

Chroni przed trucizną 

Shade Cloak

Podczas uniku postać jest niewrażliwa 

Dream Nail

Pozwala wejrzeć w sny

Awoken Dream Nail

Ulepszony Dream Nail ze znacznie większą mocą 

Dreamgate

Pozwala umieścić teleport